Mai er tradisjonelt en måned med mye aktivitet på både dag- og kveldstid, og året i år har ikke vært noe unntak. De røde dagene har gitt inneklemte dager og mye fri, mens årets varmerekorder ikke har lagt noen demper på viljen til å være utendørs. I tillegg kommer natt til første og 17.mai hvor det ofte er festing til langt på natt. Det har vært en glimrende anledning for utekontakten å gjøre seg kjent og tilegne seg erfaring. 

- Vi har erfart at ungdommen setter pris på å ha en edru voksen tilstede. Mai var en aktiv måned med mye ungdomsfyll, men uten de mest alvorlige hendelsene. Hamar er også et samlingspunkt for unge i og utenfor kommunegrensene. Da er det viktig for oss å vise at vi er tilgjengelige, sier SLT-koordinator og ansvarlig for utekontakten, Trond Grue.

Samarbeid, koordinering og oversikt
Utekontakten har også brukt den første måneden på å etablere gode samarbeidskanaler. I feltet er det politiet og natteravnene som er de naturlige samarbeidspartnerne, mens enheten ellers jobber tett med skole, helsetjenesten, NAV og andre relevante aktører.

- Utekontakten har et bredt nedslagsfelt og er en dynamisk tjeneste som skal tidlig inne i saker. Ved å etablere et godt samarbeid, kan vi spille hverandre gode gjennom blant annet å dele informasjon og koordinere forebyggingsinnsatsen med de relevante enhetene. Jeg har kun fått gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne for vår tilstedeværelse, sier Trond.

På nett
For utekontakten er det viktig å være tilgjengelig for målgruppen. Derfor vil de i fremtiden også befinne seg på sosiale medier, hovedsakelig Facebook og SnapChat.

- Når vi skal være tilgjengelig for ungdommen, må vi også være synlige i de kanalene ungdommen bruker. Planen er å ta i bruk Facebook og SnapChat i større grad fremover, sier Trond avslutningsvis.

Fotograf: Ørjan Brendløkken
Bildetekst: Unni Rølsåsen (t.v), Trond Grue og Jan Aasen (t.h)  snakker med ungdommer på Koigen. Foto: Ørjan Brendløkken
 

Utekontakten i Hamar er disse:

  • Trond Grue – leder
  • Jan Aasen
  • Ingrid Solem Østberg – fra 010918
  • Ellinor Hessen 
  • Helene V Pehrson
  • Unni Rølsåsen