Kontaktperson Styret:
Håkon F. Eriksen, Ole Bullsgate 24, 2318 Hamar, tlf. 993 81 214
Camilla Tømta, Folkestadsgate 3, 2318 Hamar, tlf. 901 22 543
Auden Andersen, Johan Fastingsgate 24, 2318 Hamar, tlf. 934 60 962
Facebook-side Nedre Ankerløkken vel
Dato oppdatert 2018-06-14