Målet med FAB Hamar er å vise bredden i aktiviteter som tilbys barn og unge i Hamar.  

Tidligere arrangement på Stortorget.Mange er allerede aktive i en eller flere aktiviteter, men for mange vil det nok være overraskende at det finnes så mange ulike tilbud, og kanskje vil noen finne en ny hobby denne dagen. 

Arrangementet er initiert av Hamar kommune og gjennomføres i samarbeid med ulike idrettslag i kommunen og JCI Innlandet. (Det som tidligere ble arrangert som Frivillighetsmønstring.)

Lag og foreninger som ønsker å delta må melde seg på via en elektronisk påmeldingsløsning: https://www.hamar.kommune.no/article44321-6151.html 
Påmeldingsfrist: 26. juni!

Foreninger som kan bidra med publikumsvennlig aktivitet og som hovedsakelig har barn og unge som målgruppe vil bli prioritert som deltakere. Arrangementet vil fylle hele byen fra Stortorget via Triangelen, ned til Tjuvholmen, og 8-metersplanet.

Sjekk også Facebook-siden: https://www.facebook.com/events/1685151331531966/

NB! Arrangementet var opprinnelig planlagt til 18. august, men ble utsatt til 22. september.