- Åpne og lett tilgjengelige møteplasser bidrar til bedre oppvekstmiljøer for barn og unge i byene våre, sier Regjeringen, som i flere år har delt ut penger til nettopp dette formålet. 

Litt om «Neste stopp»
De som står bak det nye tilbudet «Neste stopp», er et firma som kaller seg Pr Praktisk realfag AS. Firmaet er fire entusiastiske realfagslektorer med bred erfaring fra barnehage, grunnskole og videregående skole. De har også lang erfaring med studenter fra barnehage- og lærerutdanning og tror på praktiske aktiviteter i realfagene som et supplement til andre arbeidsmåter. 

De vil etablere et tilbud på Jernbanemuseet, som kan være et supplement til andre fritidsaktiviteter som allerede eksisterer i kommunen. Her skal det drives ulike praktiske aktiviteter innen realfag og teknologi. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud som ikke krever forkunnskaper, men som skal bidra til økt nysgjerrighet, undring, kreativitet, skaperglede og fagkunnskap.

Lyst til å være der
- Målet er å få til en sosial møteplass for barn og unge, uansett bakgrunn og forutsetninger, sier daglig leder Anette Kjelsrud. 

Hun forteller at det ikke skal være noen påmelding til møteplassen, men ønsket er at deltagerne skal ha lyst til å komme tilbake etter først å ha vært der en gang. Gjennom flere samlinger får de mulighet til å utvikle et sosialt nettverk seg imellom.

Eneste nye i Hamar 
Tilbudet «Neste Stopp» ble i år det eneste nye tilbudet i Hamar som fikk støtte. De har fått tilskudd som sikrer aktiviteten i tre år:

 • 2018 (550 000 kr)
 • 2019 (400 000 kr)
 • 2020 (400 000 kr)

Aktørene vil starte praktisk planlegging nå i sommer, og de vil klargjøre lokaler og informere og rekruttere ungdommer i målgruppa. Håpet å starte opp tilbudet rett etter høstferien. 

Mer om Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – tildelinger 2018

 • I 2018 fordeles til sammen 35,6 millioner kroner fordelt på 63 tiltak gjennom tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn». Dette kan være for eksempel fritidsklubber, kulturverksteder, ungdomskaféer og skateparker. 
 • Møteplassene skal ha gode voksne tilstede, som kan bidra positivt i ungdommenes liv. 
 • Det er en forutsetning at tiltakene så langt det er mulig har lave eller ingen kostnader for deltakerne. 
 • Møtestedene tilbyr aktiviteter som musikk og dans, digitale medier og teknologi, leksehjelp, jobbsøkerkurs eller kurs med fokus på livsmestring og psykisk helse. 
 • Tilbudene kan også gi jobbtrening for lokal ungdom. 
 • Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år.
   

SAMARBEID: (f.v): Anette Kjelsrud, Emilie Ruud, Ellen Sletvold, Eirik Kristoffersen (direktør Jernbanemuseet), Ingvild Vollum, lokfører Petter Nyborg, Nils Petter Engelstad, Mona Andersen, Bjørg Eva Aasen, Mona Skjønhaug, Gry Anita Lunde og Roar Stenersen. FOTO: TRUDE ÅNNEVIK, HA
SAMARBEID: (f.v): Anette Kjelsrud, Emilie Ruud, Ellen Sletvold, Eirik Kristoffersen (direktør Jernbanemuseet), Ingvild Vollum, lokfører Petter Nyborg, Nils Petter Engelstad, Mona Andersen, Bjørg Eva Aasen, Mona Skjønhaug, Gry Anita Lunde og Roar Stenersen. FOTO: TRUDE ÅNNEVIK, HA