Daglig leder Kristin Berget som tok i mot prisen sammen med en ansatt og en av de frivillige.Prisen ble delt under  kulturfestivalen «Stoppested verden lørdag 2.juni.
Det var daglig leder Kristin Berget som tok i mot prisen sammen med en ansatt og en av de frivillige.

Prisen er et synlig bevis på at Hamar kommune setter oppriktig pris på Kirkens SOS Hedmark og Oppland som gjennom sitt engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.

Prisen deles ut annet hvert år og prisen er på kr. 10.000,- pluss et diplom.


Takket Mocci Ryen

Takket Mocci Ryen.

Einar benyttet samtidig med utdelingen også muligheten til å takke Mocci Ryen for 10 års arbeid med festivalen Stoppested verden. Mocci Ryen har også tidligere mottatt Mangfoldsprisen for sitt arbeid.

Mangfoldsprisen i Hamar ble delt ut for første gang i 2010. Prisen kan deles ut til både enkeltpersoner, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Hamar.