Rød boks for å samle farlig avfall iMed den nye boksen vil Sirkula gjøre det enklere og tryggere for deg å sortere og oppbevare farlig avfall. Avfallet som skal legges i boksen kan for eksempel være:

  • batterier
  • lyspærer
  • spraybokser
  • malingsrester
  • småelektronikk
  • etc.

Den røde boksen tar du selv med til gjenvinningsstasjonen og leverer avfallet som er samlet i den. Deretter tar du den med hjem og bruker den på nytt. Boksen vil altså ikke bli tømt hjemme hos deg. 

Oppbevaring og bruk
Farlig avfall er nettopp det: Farlig. Derfor er det også viktig hvordan man oppbevarer dette. Ha gjerne den lille røde boksen stående i en bod eller garasje. Farlig avfall skal leveres i tett emballasje, så hell det aldri rett i boksen. Oppbevar det gjerne i originalemballasje eller tette bokser merket med hva som er i. Bruk litt teip over polene på batterier, slik at de ikke leder strøm.

Hvem har fått boks?
Boksen er delt ut til alle Sirkulas abonnenter, bortsett fra de som bor i borettslag eller sameier. (I løpet av juni skal alle ha fått utdelt den nye boksen.) Det jobbes med løsning også for borettslag og sameier, men dette vil komme på et senere tidspunkt. 

Hvorfor rød boks?
Hensikten med den røde boksen er å få en trygg og miljøvennlig behandling av farlig avfall. I dag havner altfor mye farlig avfall, som batterier, i restavfallet. Ved å levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, sikrer man at miljøgifter ikke havner ut i naturen og kan skade mennesker, dyr og planter. Slik får alle en ren natur, rent vann og ren luft å puste i.