«Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom»

Illustrasjonsfoto fra åpningen av Stortorget. Foto: JhstudiosFormålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- eller fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Disse tiltakene får tilskudd fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom»:
 

Arrangør

Prosjekt

Tildeling

Hamar Frivilligsentral

Barnetreff med aleneforeldre

100 000

Storhamar Fotball

Arbeid, mestring og inkludering

400 000

Stiftelsen Utafor Innafor

Inside, møteplassen for fritidsaktivitet

250 000

Frisklivssentralen

Aktiv ung - aktivitet for moro skyld

300 000

Storhamar håndball

Tilskudd til håndballaktivitet for målgruppa

100 000

 

Bufdir fordeler i 2018 kroner 469 441 000  fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Direktoratet har for 2018 mottatt 1191 søknader, derav 11 fra Hamar.