Program (12:00-18:00 alle dager):

20. juni — Hamar på skinner i snart 160 år

21. juni — Åpen dag med fageksperter

26. juni — Hva er innholdet i InterCity gjennom Hamar?

27. juni — Jernbaneteknikk

28. juni — Jernbane og knutepunktutvikling

Mer detaljert informasjon om programmet finner du på Bylabs facebookside her: https://www.facebook.com/pg/bylabhamar/events/.

 

«Hamar på skinner» gir innbyggerne anledning til å få et dypdykk i jernbane- og byutvikling, gjennom foredrag og dialog med Bane NOR. I perioden vil jernbanespesialister være tilgjengelig i Bylab for å svare på de spørsmålene du måtte ha.

Bylab er lokalisert i Triangelgården (Torggata 63). For å lese mer om Bylab kan du finne informasjon på våre hjemmesider eller på Bylabs egen hjemmeside.