1862 var et år med mange viktige hendelser. Otto von Bismarck ble utnevnt til statsminister og utenriksminister i Preussen, borgerkrigen raste i Amerika og Westminster Bridge åpnet for første gang. Ikke minst ble Hamar-Grundsetbanen ferdigstilt -  som en av Norges første statsbaner.

Hamar har siden den gang vært en av de viktigste jernbanebyene i landet, og når dobbeltsporet fra Oslo til Åkersvika står ferdig i 2026 er det mer enn hundre år siden storsamfunnet investerte så mye på Dovrebanen. Bane NOR har i samarbeid med Rambøll Sweco lagd et «storymap», en kollasje, som på en lettfattelig måte viser utviklingen fra 1860-årene til i dag. Kollasjen finner du her: Jernbanehistorien på Hamar.

Har du detaljerte spørsmål om dobbeltsporet gjennom Hamar kan du henvende deg til Bane NOR, eller møte de på ByLab hvor de vil være ut neste uke. På ByLab arrangeres det også foredrag som du kan finne på ByLabs facebooksider eller på Bane NORs hjemmesider, samtidig som de har flere relevante, visuelle elementer. 

Åpningstider i ByLab er i denne perioden (t.o.m 28.06) fra 12:00 til 18:00.

Hamar stasjon