Varslet planområde er ca. 8.300 m2 og ligger 1 km norvest for Hamar sentrum. Planen skal legge til rette for fortetting med boliger i tråd med kommuneplanen, området ligger innenfor fortettingsområde H810_5. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Grunneiere, naboer og andre vil bli innkalt til åpent møte om planarbeidet. Det vil bli varslet om dette senere.

Planarbeidet kan følges på kommunens digitale PlanDialog

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 10. august 2018 til :
Asplan Viak AS, Falsens gt. 12, 2317 Hamar.
eller på e-post til :  geir.egilsson@asplanviak.no

Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson, tlf.; 901 88 607
 

planområdet