Illustrasjonsfoto fra KoigenDe fleste innflytterne kom flyttende fra Stange, Oslo eller Ringsaker kommune. Også Trondheim., Elverum og Løten kommer det en del fra. 120 av innflytterne var mellom 20 og 44 år, og med dem kom det også flyttende 36 barn og unge. 17 innflyttere kom fra utlandet.

Alle husstandene får snart en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner. 

Innflyttertreff
Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker er hjertelig velkommen til et treff tirsdag  11.september. Først er det samling på Gregers for felles informasjon om regionen og tid til mingling. Ordførerne i Hamarregionen gir gode råd og tips, og det blir en tur ut i Hamar by.

Andre del av kvelden inviteres også tidligere innflyttere og nyansatte i bedrifter til bli-kjent-kveld. Man spanderer litt å bite i og det gis god mulighet til å komme i snakk med andre innflyttere. Arrangementet er gratis, men krever påmelding fra nettsiden hamarregionen.net 

Slike velkomst-treff har gjennom flere år blitt arrangert to ganger i året, og disse må nærmest regnes som en tradisjon. Vi mener det er en god skikk å ønske alle innflyttere velkommen til oss.