Busker, hekker og trær har vokst både i høyde og diameter i sommer, og noen steder har de blitt så store at de er til sjenanse for trafikken; både bilister og myke trafikanter.

Med mer oversiktlige gangveger og kryss, blir det tryggere både for de som kjører og de som sykler eller går. Trafikkbildet blir enklere og man unngår ubehagelige overraskelser.

Det er også viktig å tenke på at brøytebilene og traktorene til kommunen sliter med å komme frem hvis private busker og trær henger ut i vegbanen.

Hvis gårdeierne ikke klipper hekk og busker selv, vil kommunen bli nødt til å utføre arbeidet med grovt maskinelt utstyr.

Frisikt-regler
Det finnes regler for frisiktsoner som sier hvor mange meters lengde fra vegkryss og lignende man må klippe hekk og busker. Kravet til frisiktsoner er gitt i vegloven og varierer med vegtype, trafikkmengde og fartsgrense. Er man i tvil, kan man ringe kommunen og spørre. Se også denne artikkelen om frisikt.

Vi håper alle vil ta en titt rundt egen eiendom og se om det trengs litt beskjæring. Noen innbyggere vil kunne oppleve å få en lapp i postkassa med henstilling om å rydde opp i buskas og vekster. Framkommelighet og trygghet er viktig, og her har vi alle et ansvar.

 

Hekk