Svartkjel på bål.Brannvesenet presiserer at brannvernlovgivningens regler om forebygging av brann og aktsomhet fortsatt gjelder. 
Det er heller ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).

Bakgrunn for opphevelsen:
Det har kommet ca. 30 mm nedbør ved de meteorologiske målestasjonene i Hamar siste uke. «Skogbrannindeksen» har nå falt ned til et lavt farenivå. Selv om skogbrannfaren vil stige igjen på grunn av vind og lite nedbør, vurderer vi det slik at den ikke vil bli større enn det som er normalt for årstiden. Hedmarken brannvesen vil følge situasjonen framover.

Hedmarken brannvesen takker publikum for å ha respektert det lokale forbudet.

Les hele meldingen fra Hedmarken brannvesen her.