Innlogging skjer via ID-porten (Bank ID, MINID etc.) som er en sikker felles påloggingsløsning fra det statlige DIFI. Det DU kan se når du logger deg inn, er kun det som er knyttet til deg. Ingen andre har tilgang til dine data.

Dette kommunale finner du på Min side

 • Mine fakturaer: Mottatte regninger fra kommunen mange år tilbake i tid. Det er den personen i husstanden som står som fakturamottaker overfor kommunen som kan se mottatte regninger og status på disse.
 • Mine eiendommer: Informasjon knyttet til eiendommer du eier eller er medeier i. Under dette punktet finner du flere tema: Eiendomsareal, heftelser, vann- og avløpstilknytning, eiendomsavgifter, eiendomsskatt (takst og avgift), vannforbruk forrige kalenderår, feiing og tilsyn (tidspunkter), samt kart over eiendommen.
 • Barnehageportalen: Når du er innlogget på Min side, vil du også være direkte innlogget i barnehageportalen, som er et administrasjonssystem for barnehageplasser.
 • I tillegg ligger alle skjemaer i kommunen lett tilgjengelig fra siden.

Tilgang til statlige tjenesteportaler

 • Via «Min side» er det også enkelt å gå videre til de statlige tjenesteportalene uten å måtte logge seg inn på nytt. Disse er AltInn, Difi, Skatteetaten, Husbanken og NAV. I tillegg kan du også med en ekstra pålogging gå videre til Min helse og Statens vegvesen, samt de digitale postkassene Digipost og Eboks.  

Hvis man vil teste «Min Side» og samtidig få litt hjelp, er det en publikums-pc tilgjengelig i Hamar rådhus. Ellers er det bare å logge seg på der man er.

Lenker til Min Side i kommunene 
>> www.hamar.kommune.no/minside
>> www.stange.kommune.no/minside
>> www.loten.kommune.no/minside


Dette er bare starten, lover rådmenene!

Fra venstre: Tollef Imsdalen (rådmann Løten kommune), Morgan Fosstveit (prosjektleder, EVRY), Bjørn Gudbjørgsrud (rådmann Hamar kommune) og Stein Erik Thorud (rådmann Stange kommune)

Prosjektet med å få på plass «Min Side» har pågått i halvannet år, og er et samarbeid mellom Hedmark IKT-kommunene Hamar, Løten, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Grue og Nord-Odal. Prosjektledelse er levert av EVRY, og prosjektgruppen har bestått av representanter fra Hedmark IKT, GIVAS og de involverte kommunene sammen med leverandør av hjemmesideportalen, CoreTrek.

I denne omgang er det Hamar, Stange og Løten kommune som lanserer portalen, men etter hvert vil også de resterende kommunene i IKT-samarbeidet tilby denne løsningen. Man har dessuten lagt et godt grunnlag for å kunne legge til flere tjenester etter hvert.

- Dette har vært et nybrottsarbeid både for kommunene og involverte leverandører, og vi er nå stolte over å kunne lansere en løsning som gjør det enklere for den enkelte å ha eierskap og oversikt over de tjenestene man benytter, sier Morgan Fosstveit, innleid prosjektleder fra EVRY.

Et stort løft!
Morgan Fosstveit forteller at det er et omfattende arbeid som er lagt ned for å på plass løsningen.

- Det største løftet ligger i å etablere selve portalen og sikre en trygg innlogging og enkel navigering mellom tjenestene. Alt skal også virke godt både på pc, nettbrett og mobiltelefon, sier Fosstveit og skryter av det gode samarbeidet med leverandøren CoreTrek.

Daglig leder i CoreTrek, Kristian Susnic, forteller at de tre kommunene som nå lanserer «Min side» er langt fremme i forhold til mange andre kommuner som fortsatt tenker på hvordan de skal komme i gang med en slik løsning.

- Det at man i 2018 kan logge seg på og finne informasjon og utføre tjenester er en stor fordel både for den enkelte innbygger og kommunen, sier han.

Litt fakta om samarbeid og prioriteringer:

 • For å få til løsningen, har både fagfeltet økonomi i kommunene, samt leverandørene av økonomisystemer og nettportalen Morgan Fosstveit (prosjektleder, EVRY)samarbeidet tett.
 • Informasjonen du får under mine eiendommer er visning av kommunal data som finnes knyttet til den enkelte eiendom.
 • Visning av fakturaer og eiendomsinformasjon var de to hovedområdene som kommunene prioriterte å gjøre digitalt tilgjengelig nå. Samtidig har man lagt et godt grunnlag for fremover å kunne legge til flere tjenester etter hvert.

- Kanskje kan dette bli den viktigste kanalen for innbyggerne? sier Morgan Fosstveit.

Litt tekniske fakta:

 • Løsningen bygger på en moderne norskutviklet internettplattform som nå er utviklet med en Min side-løsning for Kristian Susnic, CoreTrekdisse kommunene. Med dette får man en sikker pålogging og autentisering via ID-porten med innlogging som de fleste i Norge er kjent med fra andre steder, forteller Kristian Susnic i CoreTrek. En stor fordel er også at brukerne automatisk kan gå videre inn i Altinn, NAV og mange andre offentlige portaler.
   
 • Vi mener det er lurt at kommunene i første omgang har laget tilgang til Mine eiendommer og Mine fakturaer fra kommunen, og at de ønsker å utvide med flere tjenester og selvbetjeningsfunksjoner etter hvert. På denne måten har ikke Min side-prosjektet blitt et veldig stort og uhåndterlig prosjekt som skulle løse alt, men en plattform å bygge ut etter hvert som budsjetter og systemer er klare for det, sier Susnic.
   
 • Vi i CoreTrek har siden 2005 vært så heldige å ha disse Hedmark-kommunene via Hedmark IKT som en felleskunde, fortsetter Susnic. Kommunene har en felles plattform hvor de kan dele løsninger, men likevel ha individuell kontroll på design og innhold. På denne måten har de også kunnet dele kostnader og lettere få råd til oppdaterte og moderne internettløsninger, noe som også har vært en stor fordel i arbeidet med Min side.
   
 • Dersom hver enkelt kommune skulle laget sin egen løsning er det ikke sikkert det hadde vært mulig å realisere dette. Målet med Min side-prosjektet var å gi innbyggerne tilgang til personlig nyttig informasjon og selvbetjeningsløsninger.

- Vi har stor tro på at Hedmark-kommunene jobber med dette på riktig måte og at digitalisering og selvbetjening er veien å gå for alle norske kommuner, avslutter Kristian Susnic i CoreTrek.

 

Rådmann i Hamar kommune, Bjørn Gudbjørgsrud konkluderer med at dette er en god start:  

- Dette er grunnlaget for en digital kommune som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass dette nå, og framover skal vi være i første rekke for å lansere nye selvbetjeningsløsninger for innbyggerne (Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann Hamar kommune).