Hun er utdannet sykepleier, har master i klinisk sykepleie og er nåIrene Mari Røen i avslutningsfasen med en doktorgrad med fokus på personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem. Irene har tidligere jobbet med eldreomsorg i sykehjem, hjemmesykepleie og med demensutredning i spesialisthelsetjenesten, og har siden 2007 vært tilknyttet AFS-SI (Forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet) som prosjektkoordinator og stipendiat.

Irene er opptatt av at helse- og omsorgstjenestene skal være av god kvalitet, at personale skal ha kunnskap og ansvar for oppgavene de er satt til å utføre, at tjenestene skal være tilpasset den enkelte og utformes i samarbeid med pasient/bruker og pårørende, og at ledelse er viktig for å gjennomføre dette.

- For å få til gode tjenester i fremtiden må vi tenke samarbeid, legger Irene til når vi snakker om å imøtekomme fremtidige utfordringer.

Irene kan nås på tlf 906 52 165 eller irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Heidi Røste fortsetter i Hamar kommune med arbeid innen velferdsteknologi og rehabilitering.