Skolestart 20. august 2018

 

Skole

Oppmøte

SFO

Greveløkka

Kl 8.30:  2.- 7. trinn møter i amfiet bak skolen

Kl 9.00: 1. trinn møter ved flaggstanga

Skoledagen slutter kl. 13.00 for alle trinn bortsett fra 4. og 7. trinn som slutter kl. 13.30

Åpningstid SFO:

kl. 7.30 – 16.30.

 

Storhamar

Kl. 8.30: 3. - 5.trinn møter ved inngangen til B-bygget

Kl. 8.30: 2.trinn møter i Borggården

Kl. 9.00: 6. og 7. trinn møter ved inngangen til B-bygget

Kl. 9.30: 1.trinn møter i Borggården

Åpningstid SFO:

7.30 – 16.30

 

Prestrud

Kl. 8.30: 2.- 7. trinn møter ved sine klasserom

kl. 9.30: 1. trinn møter ved flaggstanga

1. - 6. trinn avslutter dagen 13.00

7. trinn slutter 13.30

Åpningstid SFO:

7.30 – 16.30

 

Rollsløkken

Kl. 8.30: 2. – 7. trinn møter

Kl. 9.00: 1. trinn møter i Borggården

Åpningstider SFO:

7.30 – 16.30

Solvang

Kl. 8.30: 2.- 7.trinn møter på skoleplassen.

Kl. 9.00: 1.trinn møter på skoleplassen

Skoledagen slutter klokka 12.55

Åpningstid SFO:

7.30 - 16.30

Ingeberg

Kl. 8.30: 2.-7.trinn møter på skoleplassen

Kl. 9.00: 1.trinn møter på skoleplassen.

Skoledagen slutter kl. 12.45

Åpningstid SFO:

7.30 - 16.30

Lunden

kl. 8.30: 2.- 7. trinn møter

kl. 9.00: 1. trinn møter ved SFO

Åpningstid SFO:

7.15 - 16.30

Lovisenberg

Kl. 08.30: Alle møter

Skoledagen avsluttes kl. 13.00

Åpningstid SFO:

7.30 - 16.30

Ridabu

Kl. 8.25: 2.-7.trinn møter

Kl. 9.00: 1. trinn møter på skoleplassen

Skoledagen avsluttes kl. 13.00

Åpningstid SFO:

7.30 - 16.30

Ajer ungdomsskole

Alle møter kl. 8.30

 

Børstad ungdomsskole

Alle møter kl. 8.30

Ener ungdomsskole

Alle møter kl. 8.20