Langsiktig mobbing gir gode resultater, sier Einar Busterud og Knut Fangberget.Kommune-NM, den årlige rangeringen av de økonomiske prestasjonene
og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, er klar tale. 

Hamar klatrer til 24. plass, fire plasser opp fra forrige måling.  

- Det er et fantastisk resultat, som vi naturlig nok er veldig glade for. Resultatet viser at vi får betalt for en satsing over lang tid, sier Busterud. 

Han trekker fram investeringen i PARK nærings- og gründerhus som et stort pluss for Hamar. 

- Alle ferske tall og målinger for Hamar viser gode resultater og at pilene peker i riktig retning, sier varaordfører Knut Fangberget. Han viser til befolkningsvekst, vekst i arbeidsplasser, resultatene fra kommunebarometeret, en nylig gjennomført innbyggerundersøkelse og nå sist Kommune-NM.

-       Hamar bør strebe mot Norgestoppen på denne målingen, sier de to.    

Se tabell for Innlandet (Klikk på tabellen for størrefil)

Tabell for Innlandet

Les hele rapporten Kommune-NM

Nyttig måling
Resultatene fra NHOs Kommune-NM gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere. NHO synliggjør med denne rapporten hva som skal til for å skape lokale arbeidsplasser og vekstkraft for næringslivet.

Nasjonal oppsummering
Sola rangeres høyest av kommunene, før Oslo, Bærum og Austevoll. Kommuner i Østlandsområdet med Oslo og Akershus, og byområdene langs hele kysten (Kristiansand, Stavanger, Bergen, Florø, Ålesund, Molde, Bodø, Harstad, Tromsø og Alta) kommer generelt best ut.

I tillegg til disse kommer reiselivskommuner i indre Nordfjord og indre Sogn og kommuner i tilknytning til vintersportområder på Østlandet, samt bykommunene Hamar, Lillehammer og Gjøvik og enkelte kommuner der kraftproduksjon og reiseliv er spesielt viktig. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.  

Fakta om Kommune-NM