Hamar kommune søker besøkshjem; familier som ønsker å ta imot barn eller ungdom i sin familie en eller flere ganger i måneden. Man kan være besøkshjem for kun ett barn, eller søsken.

For mer informasjon, eller ved et ønske om å melde seg som besøkshjem, ta kontakt med:
Barneverntjenesten i Hamar v/ Camilla Mosveen (Leder tiltaksteam),
Mobil 900 78 036 eller på epost:
camilla.hagensen.mosveen@hamar.kommune.no

Se film - vi snakker til deg om besøkshjem: (Klikk på bildet)

Lenke til film om besøkshjem

Målet med besøkshjem er å gi barn muligheter til å delta i en annen familie, og dermed være med på deres aktiviteter, og få nye erfaringer og gode opplevelser i et trygt og positivt miljø. Barna har gjerne behov for at trygge voksne skal «se dem», lytte til dem og være gode rollemodeller. Et besøkshjem er et vanlig hjem. Barna som trenger besøkshjem er oftest i alderen 2-12 år.

Besøkshjem er et frivillig tiltak etter lov om Barneverntjenester, noe som innebærer at foreldrene må ønske det/samtykke til det. 

Vi trenger flere familier som kan ta oppdrag hos oss, og vi ønsker å ha en mangfoldig «bank» av familier – slik at vi kan velge ut familier og barn som passer godt sammen. Akkurat nå er det en del etterspørsel etter besøkshjem, og det er fire barn som venter på å få en besøksfamilie.

Det kreves politiattest for å bli besøkshjem, og det blir gitt lønn/godtgjørelse og utgiftsdekning.