Chatboten vår er på jobb hele døgnet, og kan hjelpe deg også utenfor åpningstidene til servicekontoret. Nå har den vært under opplæring en stund, og kan svare på en del av de vanligste henvendelsene til kommunen. Den svarer deg direkte eller viser deg til rett sted på hjemmesiden, og kan vise deg hvor du finner ulike skjemaer.

Nå har vi lyst til at innbyggerne våre skal bli kjent med Chatboten!

Det er mye man skal kunne svare på når man jobber i en kommune. Chatboten er ennå ikke ferdig utlært, og vi er avhengig av at mange snakker med den for at den skal bli bedre og bedre. Alt den ikke kan svare på lærer den av til neste gang, og den blir flinkere for hver dag! Hvis den ikke klarer å hjelpe deg vil den fortelle deg hvem du kan kontakte.

Du snakker med chatboten i vinduet som kommer opp nederst til høyre. Vi håper du er tålmodig med den mens den er under opplæring, og at dere får en hyggelig samtale!

 

chatbot