Menneskerettigheter for personer med demens (Foto: Ingvild Feiring)Fylkesmannen i Hedmark, Hamar kommune, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester var arrangør for konferansen  "Menneskerettigheter for personer med demens"" som ble avholdt på Domkirkeodden 29. august 2018. 

Konferansen samlet 240 deltakere fra hele landet og konferansen ble også streamet via Facebook på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sin side. 

Irene Røen, leder ved USHT ønsket velkommen og refererte Eleanor Roosevelt
sine ord fra presentasjonen av menneskerettighetene i 1948:

Menneskerettigheter for personer med demens Kjersti Brøntveit (Foto: Ingvild Feiring)

Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home,  – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world, som en beskrivelse av møtene i små rom mellom personer med demens og helsepersonell.

Reidun Hov ved USHT var konferansier for dagen og fikk gleden av å introdusere de inspirerende foredragsholderne.  
 
Solveig Fiske, biskop i Hamar og opptatt av likestillingsspørsmål, ledelse og
sjelesorg, åpnet konferansen. 

Menneskerettigheter for personer med demens Martina Schmidhuber (Foto: Ingvild Feiring)

Kjersti Brøntveit fortalte om hvordan det er å leve med demens og fortalte episoder fra tiden hun først oppdaget at ikke alt var som det skulle.  
 
Martina Schmidhuber, ansatt ved Institute for History of Medicine and Medical Ethics at the University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland, viste eksempler fra en studie i Bavaria i Tyskland og MAKS intervensjonen hvor de hadde et program som inneholdt motoriske øvelser, trening på dagligdagse gjøremål samt kognitiv og spirituell stimulering, som de fant at forsinket sykdomsutviklingen til personer med demens. Se Martinas presentasjon

Menneskerettigheter for personer med demens Knut Engedal (Foto: Ingvild Feiring)

Knut Engedal, prof.emeritus og spesialist i 
psykiatri har skrevet lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere lærebøker om geriatri og psykiatri. Knut snakket om utfordringer i forhold til menneskerettigheter ved demenssykdom. 
 
Marit Lomundal Sæther er advokat og arbeider hovedsakelig med strafferett, 
forvaltningsrett og menneskerettigheter. Hun er en av forfatterne av temarapporten Menneskerettigheter i norske sykehjem (2014), og skriver p.t. en rapport om menneskerettigheter for personer med demens for
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Marit holdt innlegget 
"menneskerettigheter for personer med demens, med fokus på møtet
med offentlige myndigheter på ulike stadier i sykdomsforløpet.
"
 

Menneskerettigheter for personer med demens Marit Lommundal Sæther (Foto: Ingvild Feiring)Bjørn Lichtwarck, lege, spesialist i allmennmedisin, med kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin holdt innlegg om vurdering av beslutningskompetanse/samtykkekompetanse hos personer med demens.

 
Øyvind Kirkevold orienterte publikum rundt CRPD, FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og snakket om at den
også gjelder for personer med demens.

Menneskerettigheter for personer med demens Bjørn Lichtwarck (Foto: Ingvild Feiring)

Samtykkekompetanse eller beslutningsstøtte stod i fokus og at en dreining fra å vurdere hva som er pasientens beste til hva som er i pasientens interesse  står foran oss. Øyvind er sykepleier, dr.philos. og professor ved institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik, assisterende forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og forsker ved alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet.
 
Anne Marie Rokstad snakket om personsentrert omsorg som et verdigrunnlag Menneskerettigheter for personer med demens Øyvind Kirkevold (Foto: Ingvild Feiring)som styrker personverdet og ivaretar menneskerettigheter for personer med demens. Anne Marie er psykiatrisk sykepleier, ph.d. fra 2013 med fokus på implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Hun er ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.
 

Inge Eidsvåg kåserte med sine "Åtte huskelapper om omsorg" med fokus på hva god omsorg er. Inge er idéhistoriker og tidligere både rektor og lektor ved Nansenskolen. Han har publisert en rekke bøker og er kjent for mange som
radiokåsør og foredragsholder i mange sammenhenger. De åtte huskelappene
om omsorg han kåserte over er: Menneskerettigheter for personer med demens Inge Eidsvåg (Foto: Ingvild Feiring)

1. omsorg er ikke bare godhet 
2. omsorg forutsetter frihet 
3. omsorg krever ydmykhet 
4. omsorg forutsetter mot
5. omsorg er fordringsløs
6. omsorg består av holdninger og handlinger
7. omsorg er å ta vare på helemennesket
8. omsorg er i sin dypeste kilde kjærlighet
 

Kristin Høgdahl oppsummerte dagen med en refleksjon rundt kunnskap og oppfølging av menneskerettigheter for eldre. Hun er statsviter og seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), ansvarlig for overvåking av situasjonen for menneskerettigheter i Norge, rapportering til FNs
konvensjonsorganer og oppfølging av eldres rettigheter. 
 

Menneskerettigheter for personer med demens Kristin Høgdahl (Foto: Ingvild Feiring)Menneskerettigheter for personer med demens Irene Røen (Foto: Ingvild Feiring)
Menneskerettigheter for personer med demens Birger, Reidun, Inge (Foto: Ingvild Feiring)Menneskerettigheter for personer med demens Anne Marie Mork Rokstad (Foto: Ingvild Feiring)