Kari Jæger ved døra inn til der selvtesting foregår.Helsestasjonen for ungdom i Hamar er et veldig godt besøk tilbud for ungdom mellom 13 og 25 år. For å få økt effektivitet og tilbud til enda flere, har de sett at ungdom kan teste seg selv mot chlamydia. 

Test når det passer
Inne på handicap-toalettet i rådhusets første etasje er det lagt fram test-utstyr for gutter og jenter. Sammen med dette er det informasjon om framgangsmåten både på norsk og engelsk. Prøvene legges så i en låst postkasse. Når prøvene er sjekket, blir de unge kontaktet via SMS cirka 14 dager etterpå hvis prøven viser at de er smittet og trenger å bli fulgt opp.

- Når prøvene sjekkes, tester man også for kjønnssykdommen gonoré, opplyser Kari Jæger. Selv om det er færre tilfeller av gonoré, er det praktisk å gjøre begge deler på en gang, sier hun.

Toalettet er oppe i rådhusets åpningstid, hvilket betyr enkel tilgang når det måtte passe å komme. Tilbudet er selvsagt for alle som bor i Hamar, men også for ungdom som studerer/går på skole her og kanskje er bostedsregistrert i en annen kommune.

LETT TILGJENGELIG: Kari Jæger viser fram testutstyret mot chlamydia som er lett tilgjengelig i hamar rådhus. FOTO: HAMAR KOMMUNEFlere enn man tror
Chlamydia er derimot en kjønnssykdommen som er mer utbredt enn mange tror og den smitter lett via slimhinnekontakt. I 2017 ble det registrert over 25.000 tilfeller bare i Norge, og så mange som 382 i Hedmark. De fleste er i aldersgruppa 20 – 25 år. Mørketallene kan selvsagt være større.  
  
-Av de siste 348 prøvene vi har tatt her i Hamar, ble det påvist 43 tilfeller av chlamydia. Så vi har en viktig jobb å gjøre for å få ungdom som er seksuelt aktive til å teste seg, sier Kari Jæger. 

De som viser seg å være smittet får resept på antibiotika ved helsestasjonen for ungdom.

Prevensjon
Helsestasjon for ungdom er for øvrig et tilbud som er gratis og uten timebestilling mandag og onsdag ettermiddag. Helsesøster er alltid til stede, og på mandag er det også lege der. 

- En viktig jobb hos oss er informasjon om prevensjon. Vi informerer selvsagt om at kondom beskytter 100 % mot chlamydia, men mange unge ønsker også langtidsvirkende prevensjon mot graviditet .Det får de også her hos oss sammen med god veiledning og en god samtale, sier Jæger.