HER SKAL DET BLI FORANDRINGER: I løpet av året som kommer, vil de skje forandringer på Østre Torg, og du kan være med og påvirke, sier Helge Prestrud, ansatt ved Bylaben i Hamar. FOTO: HAMAR KOMMUNE– For å komme frem til permanente, gode løsninger for torget, inviterer vi innbyggerne til å komme med sine ideer og ønsker. Vi skal legge til rette for en god medvirkningsprosess, sier byutvikler Guro Vestvik, og ber interesserte ta del i nye muligheter som annonseres senere utover høsten. 

Selve byggingen er planlagt neste år, mens torget skal ferdigstilles i løpet av 2020.

Samarbeidspartner
Samarbeidspartner for utforming og medvirkningsprosess for Østre Torg, er de Oslo-baserte landskapsarkitektene Lala Tøyen, som ble valgt etter en anbudskonkurranse.

- Lala Tøyen har gjort mange spennende prosjekter hvor de har fokus på mennesker, mobilitet og bynatur i sentrum. Blant annet Franklintorget i Porsgrunn og Ammerudgymmen i Groruddalen, sier Vestvik.

Midlertidige tiltak og prosessen fremover
Mot utgangen av året vil det foreligge et forprosjekt, som skal til politisk behandling. Frem til det, skal det foregå en rekke arrangementer og medvirkningstiltak. 

- I denne prosessen vil vi prøve ut ulike og midlertidige tiltak, deriblant feltkontoret som allerede har blitt bygd. Feltkontoret vil fungere som et medvirkningssenter og møtested i perioden.

Lala Tøyen vil være ansvarlig for arrangementene, mens Bylab Hamar, som har tilhold i Triangelgården, vil ha en sentral rolle i gjennomføringen og koordineringen av disse. Det er for øvrig fullt mulig å stikke innom Bylaben også, der blant andre Helge Prestrud (bildet) er å finne til daglig.

Det er som nevnt estimert at byggingen skal starte neste år, med en endelig ferdigstillelse i løpet av 2020.

Bakgrunn
Utbedringen av Østre Torg er en del av sentrumssatsingen til Hamar kommune. I 2017 ble det foreslått en tiltaksplan som innbefattet en rekke nysatsinger og utbedringer, og senere samme år ble tiltaksplanen vedtatt av formannskapet. 

Flere tiltak har blitt iverksatt, blant annet etableringen av Bydriftsavdelingen og Bylab Hamar. I vedtaket var det også et politisk ønske om å se raske tiltak på Østre Torg, og dette ønsket skal nå iverksettes.

-Dette blir en spennende periode fremover, og vi håper så mange som mulig engasjerer seg i utviklingen av Østre Torg, sier Guro Vestvik.