I forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel før sommeren, ble det vedtatt å sende forslag til et nytt boligområde sør i Klukhagan, langs Olav Trygvasons gate, på en supplerende høring og offentlig ettersyn. 

B20 Klukhagan sør i kommuneplanenD

Du kan se alle dokumentene i saken under.

Offentlig ettersyn annonseres i Hamar Dagblad og i Hamar arbeiderblad 22. september.

Alle som ønsker, kan gi uttalelse til forslaget. Uttalelser merkes «kommuneplanens arealdel» og sendes per epost til postmottak@hamar.kommune.no eller per post til Hamar kommune, Pb 4063, 2306 Hamar.

Frist for uttalelser er 3. november 2018

Saksbehandler er Tone Wabakken, arealplanavdelingen, epost : tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf 62 56 30 42