Hamar vil være en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig. Ett mål er å redusere Hamars utslipp med 40 % innen 2030. Vi håper du tar deg tid til å svare på fire korte spørsmål.

Slik lyder overskriften i kampanjen hvor Hamars innbyggere oppfordres til å fortelle hvordan de vil og kan bidra til at Hamars klimagassutslipp reduseres. 

Vi skal redusere utslippene i Hamar med 40% innen 2013, sammenlignet med tall fra 2015.

Hvordan leve mer miljøvennlig i Hamar? Ordfører, saksorfører og miljørådgiver oppfordrer innbyggerne til å si sin mening - For å nå dette målet, må vi ha innbyggerne med oss, sier Tom Sagen. Han er saksordfører i Komite for plan, miljø og næring og er én av ni politikere som i april skal legge fram en ny Miljø- og klimaplan for Hamar.

Kampanjen skal engasjere innbyggerne til å fortelle hvordan de kan leve mer miljø- eller klimavennlig

  • hvilke endringer de har gjort
  • hva de er villige til å gjøre framover 
  • hva de oppfordrer kommunen til å gjøre

Kampanjen leder til et spørreskjema med fire korte spørsmål, som ligger på kommunens nettside og er tilgjengelig på kommunens Facebook-side.

Flere måter å gi innspill på
Sammen med ordfører Einar Busterud og miljørådgiver Lise Urset forteller Sagen at innbyggernes innspill er viktige for å treffe riktig når konkrete miljø- og klimatiltak skal iverksettes. - Det kan være ting vi ikke har tenkt på, eller tiltak med stor betydning for innbyggerne, som det er viktig å gjennomføre raskt.

I tillegg til den digitale kampanjen ønsker kommunen innspill gjennom såkalte gjestebud. - Vi trenger flere verter for gjestebud, sier Lise Urset. Gjestebudverten samler 4-5 personer fra sin vennekrets for å diskutere hvordan de kan leve mer miljø- og klimavennlig. Verten for gjestebudet sender så innspillene til kommunen. - Vil du være med, send meg en e-post, oppfordrer Urset. Klikk for adresse. Deltakerne er med i trekningen av et gavekort på kino.

Komiteen ønsker også innspill fra næringslivet i Hamar og inviterer dem til et eget møte 28. februar. Møtet holdes i Bylab og starter kl 11.

Paralelt med Miljø- og klimaplanen arbeider kommunen med en ny sentrumsplan, og senere i år skal det utformes en mobilitetsplan. Mange av temaene i Miljø-/klimaplanen er relevante for  og de andre planene h

Plan på høring i april
Miljø- og klimaplanen skal inneholde konkrete tiltak for å gjøre Hamar til en bærekraftig by og en by hvor det er lett å leve miljøvennlig, slik målet er formulert i den nye kommuneplanen. Et forslag til plan legges på høring i april.