Snart vil disse Louis Poulsen armaturene fortsette gjennom hele byen. Foto: Julie GrindborgSnart kan vi glede oss over bedre lys i denne delen av sentrum.

Både lysmaster og fundamenter blir skiftet ut. De første spadetakene ble tatt i september, og arbeidet har pågått siden det.

I perioden frem til alle armaturene er på plass vil enkelte deler av gågata tidvis være stengt. De første armaturene ankommer i løpet av få dager, mens arbeidet med å sette opp lysmastene allerede har startet. De siste armaturene er ventet å komme medio november.

Når de nye Louis Poulsen-armaturene er satt opp, vil det gi vesentlig bedre lys når vinteren starter for alvor. Det igjen vil gjøre butikker og bygninger mer tilgjengelig for publikum, også i sidegatene. Når vinterføret kommer vil godt opplyste gater også gjøre det sikrere å ferdes i sentrum. Armaturene er tilsvarende de som finnes ved siden av Kulturhuset.

På grunn av problemer med leveransen av armaturene har driftsavdelingen bedt om at disse lyssettes fortløpende, slik at det blir lyst på de punktene i gaten. 

For mer informasjon, ta kontakt med Morten Haug på morten.haug2@hamar.kommune.no eller 47 71 87 20.