Hamar kommune og kunstutvalget uttrykte høye ambisjoner for kunsten i kulturhuset:
 

 • Kunstprosjektet som helhet skal videreføre den generøsiteten som ligger i kulturhussatsningen.
   
 • Kunsten skal være av en slik karakter og omfang at den blir en attraksjon i seg selv. Kunsten skal altså ha en egenverdi på høyt kunstnerisk nivå og være tydelig tilstede i kulturhuset, bybildet og i brukernes bevissthet.
   
 • Det er et mål at kunsten skal by på friksjon og gi kunstnerisk avkastning over tid, men uten å virke støtende.
   
 • Kunsten skal også fungere i et samspill med arkitekturen og bidra til at kulturhuset blir et inspirerende og stimulerende sted å være.
   
 • Samtidig skal kunsten kunne leve sterkt og godt sammen med de kunstneriske utrykkene som kommer og går i huset, og med befolkningens kulturelle egenaktivitet.
   
 • Kunsten skal være tilgjengelig for alle. 


Disse kunstprosjektene ble valgt:

 1. Hovedinnganger / adkomstsone: Utendørs gulvprosjekt i kulturpassasjen i Torggata av Gunilla Klingberg. Oppdragssum 2 400 000 kroner.
 2. Foajé/ publikumsarealer, nordre del: Innendørs veggmaleri på betong i 3 deler av Nils Erik Gjerdevik. Oppdragssum 750 000 kroner.
 3. Vegg som omslutter klubbscenen, søndre del: Innendørs veggtegning/maleri på betong av Johannes Borchgrevink Hansen. Oppdragssum 500 000 kroner. 
 4. Kulturhusets informasjonsskjermer: Video- / animasjonskunst – temporært prosjekt. Budsjett 350 000 kroner. Foreløpig ikke igangsatt. 

Lenker:

Bilder - vi gjør oppmerksom på at dette er skisser, ikke endelige produkter, av prosjektene 1 - 3:

Utendørs gulvprosjekt skisse.

Se flere bilder av gulvet.

Utsnitt av veggmaleri.

Berit Andersen med liten modell som viser plassering av veggmalerier.