Hamar kommune ønsker å legge til rette for byutvikling av Tjuvholmen og ivareta rekreasjonsverdier og tilgang til Mjøsa.

Planprogrammet viser et overordnet byplangrep og sikring av offentlige områder.

PLANPROGRAM MED VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIGE ROM

Vedlegg 1            Stedsanalyse

Vedlegg 2            Veiledende Plan for Offentlig Rom -VPOR

Vedlegg 3            Prosesser og studier

 

Hvis du har innspill til planprogrammet, kan du sende dine merknader til Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.no  innen 11. november 2018.

 

Det blir informasjonsmøte på bylaben Torggata 63 den 18. oktober kl. 19.00.

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hamar kommune v/ Oddny Gudmundsdottir

tlf. 625 63039

e-post: oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no

Plandokumentene kan sees her:

  • PlanDialog

  • Hamar rådhus, Vangsvegen 51

  • Hamar bibliotek, Torggata 100

  • Bylab, torggata 63, Triangelgården

Uttalelse rettes til planmyndigheten:

via PlanDialog

postmottak@hamar.kommune.no

Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

 

 

visjon
illustrasjon