GRATULASJON FRA LEDER: Solvor Nybakken får gratulasjons-blomster av Vigdis Galaaen, helse- og omsorgssjef i Hamar kommune.  FOTO: HAMAR KOMMUNEForrige uke var det offisiell åpning av ny Dagaktivitet på Klukstuen.

Bygget ble tatt i bruk allerede før sommerferien, men nå var tida kommet for gratulasjoner og en ordentlig innvielse av et etterlengtet værested. 

Ordfører Einar Busterud gratulerte Hamar med et enda mer komplett tilbud til personer med demens og kognitiv svikt.

Avdelingsleder Solvor Nybakken håper og tror dagsenteret vil bety en stor forskjell i hverdagen til brukerne.

Det er 24 plasser (fordelt på 3 grupper), men i praksis vil tilbudet gjelde for flere enn 24 personer, da de fleste brukerne er der to eller tre dager pr. uke.

Tilbudet er for hjemmeboende i Hamar og gir et hyggelig og sosialt aktivitetstilbud.


Flott dagsenter ved Klukstuen!