Viktige datoer:

24.oktober – Planprogrammet blir presentert i formannskapsmøte.
31. oktober – Planprogrammet blir presentert i kommunestyremøte.
Medio november – Høringsperiode på seks uker (annonseres på et senere tidspunkt).
Januar 2019 – Sluttbehandling i kommunestyre.

Her finner du planprogrammet 

For å fatte et godt vedtak har det vært viktig for kommunen å få utredet alle elementene i øst/vest-alternativene på et likeverdig nivå. Utover høsten og vinteren vil forslaget bli behandlet i formannskapet, kommunestyret – og deretter sendes den ut på høring.

-Alle skal være trygge på å fatte et vedtak som skal stå i 100 år, og da er det viktig med en rask og grundig prosess. Vi skal gjøre det vi kan for å sitte i førersetet, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.