Ellen Snartum - ny Smart city-sjefKommune-Norge er i stor endring, og ny teknologi bidrar til å finne nye løsninger innenfor alle tjenesteområder. Samtidig er Hamar i en periode med sterk vekst.

– Det er viktig at veksten i Hamar skjer på en sunn, god og bærekraftig måte, sier Kjetil Wold Henriksen. Han er teknisk sjef i kommunen og har nå har ansatt byens første Smart city-sjef.

– Jeg ser det som spesielt viktig å bruke teknologien til å jobbe smartere, og Hamar har mange spennende muligheter i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker, forteller han. - Vår Smart city-satsing er en måte å ta tak i dette på.

Henriksen er veldig fornøyd med at å ha klart å rekruttere Ellen Snartum. - Ellens kanskje største styrke er å få mennesker og teknologi til å fungere sammen. Med henne i ledelsen er jeg sikker på at vi i Hamar får en Smart City-satsning som setter innbyggerne i sentrum.

Ledelse og innovasjon
Ellen Snartum er 34 år og har en solid utdannelse innen ledelse med påbygning innen tjenestedesign og innovasjon. Hun er også utdannet fysioterapeut. Etter flere år i utlandet flyttet hun hjem til Hamar i 2015. Hennes erfaring er primært fra shippingindustrien og serviceorienterte yrker. Det siste halvannet året har hun jobbet i Hamar kommune med digitalisering og å skape bedre innbyggeropplevelser. 

Ellen gleder seg til å gå inn i den nye rollen fra nyttår. - Som hjemflyttet Hamar-jente er det spennende og engasjerende å få jobbe med utvikling av byen. Det skjer så mye akkurat nå, og vi har mange muligheter for å utvikle Hamar til et enda bedre og mer attraktivt sted å bo og jobbe, sier hun.

Den nye Smart city-sjefen er opptatt av at kommunen imøtekommer innbyggernes forventninger. - Mange opplever nok at samfunnet har utviklet seg raskere enn kommunen på det digitale. Innbyggerne forventer og er vant til nye løsninger, og Smart City gir en gylden mulighet å utjevne denne forskjellen, sier Ellen. Hun understreker samtidig at å utvikle Hamar som «smart-by» er ikke noe kommunen skal gjøre alene. – Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med mange andre aktører og resten av samfunnet, sier Ellen.

Ellen starter i stillingen fra nyttår 2019, og hennes første oppgave blir å utforme strategien for Hamars Smart city-satsning