Ordføreren klippet den berømmelige snora!Det ble en feiende flott ny-åpning av Greveløkka skole!! Elevene sang og fortalte om skolen sin, kunnskapssjef Dordy Wilson overrakte blomster til rektor Sissel Bakke Tvedten, inviterte gjester fra byggeprosessen koste seg og fikk omvisning, og sist, men ikke minst, ordfører Einar Busterud fikk klippet den obligatoriske snora. Flagget vaiet i det flotte høstværet og ordføreren kunne fastslå at Hamarskolen er av de beste i landet! 

- Og dere går på en av de fineste skolene, sa han til elevene! 

Litt historikk om skolen
Skolen har blitt dobbelt så stor.Greveløkka skole sto opprinnelig klar til skolestart i 2002, men ble raskt fylt av elever. Hamar kommune og totalentreprenøren Entreprenørcompagniet Sør AS inngikk for to år siden en kontrakt vedrørende prosjektering og påbygging av Greveløkka skole, og det første spadestikket ble tatt 30. november 2016.

I desember 2016 var oppriggingen i full gang, og nå til skolestart sto bygget ferdig. Arkitektfirmaet har vært M-A-P arkitekter AS (Miljø-Arkitektur-Plan), og skolens personale har fått gi nyttige innspill underveis for sammen å komme fram til gode og praktiske løsninger, opplyser rektor Sissel Bakke Tvedten. 

Blomster til rektor Sissel Bakke Tvedten fra kunnskapssjef Dordy Wilson.Også elevene og FAU har hatt medvirkning i byggeprosessen, blant annet på valg av elevstoler, pulter og ønsker for uteområdet.

Ledig kapasitet
Nå er elevtallet på skolen kommet over 200, og det vil bli delt inn i flere grupper på 1. og 3. trinn. Skolen har dermed en del ledig kapasitet og god plass til å ta imot enda flere elever i takt med økt tilflytting til Hamar. Folketallet i Hamar øker jo litt for hvert år. Hele 392 elever er skolen bygget for nå. Det vil si at denne sentrale skolen har blitt dobbelt så stor som den opprinnelig var.

Lærerne har også fått flere arbeidsrom, spesialrommene og gymsalen har blitt utvidet, skolefritidsordingen har fått mer arealer å boltre seg på, og det meste er med andre ord godt tilrettelagt med tanke på større drift. 

- Vi var litt spente på hvordan utearealene ville bli da selve tomta ikke har blitt større, men her har vi blitt veldig godt fornøyd. Det er god utnyttelse av plassen og mange spennende plasser å drive aktivitet på. Rundt oss er det også friområder, så det er absolutt god uteplass på Greveløkka, sier rektor. 

Elevene fortalte om skolen sin med utgangspunkt i bokstavene til skolen.Noe fra det gamle
Nybygget er godt integrert med den opprinnelige skolen, og det er bare de som er mest kjent som vil kunne se overgangen mellom gammelt og nytt. Materialvalg og fargevalg er gjort i tråd med det gamle, og den opprinnelige kunsten passer fint inn også for framtida.

- Vi har også ting her som stammer fra gamle Midtbyen skole, blant annet noe møbler, huskestativ og en bjørneskulptur. Det er en god ting å ta vare på litt av historien, samtidig som vi er rigget for en ny tid, sier hun. 

Skole i byggeperioden
Skolen var for øvrig i drift under hele byggeperioden forrige skoleår. Noe midlertidige flyttinger inne i bygget har det blitt underveis, men med dugnad og positiv tilnærming, har det gått riktig så fint, noe som ble undersreket av samtlige under den offisielle ny-åpningen.

Hør elevene synge om mobbefri skole: https://www.facebook.com/hamarkommune/videos/251342022125369/

 På forsiden av den nye fløyen. Utsikt mot skolegården fra den nye klasseromsfløyen.

Fra den nye sløydsalen  Gymsalen er også bygget for scene-aktivitet.

Fint lys slipper inn i alle rom.  Stort uteamfi på baksiden av skolen.

Lekeapparater og friområder rundt skolen!  Garderober i tilknytning til klasserommene