Wenche Fjeld er nyansatt prosjektleder hos Utviklingssenteret og skal denneWenche Fjeld  vinteren kjøre prosjektet "Skal vi snakke om det?" 

Målet
Prosjektet ønsker å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse uansett alder og livssituasjon, samt føre til en helhetlig innsats for å styrke befolkningens seksuelle helse.
Målet er at kommunene i Hedmark vil ivareta formålene i Meld.St.15 «Leve hele livet» og Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan «Snakk om det!». 

Arbeidsgruppe
Wenche er spesialist i sexologisk rådgivning NACS og med seg i arbeidsgruppen har hun bruker-representant Haakon Wiig, SMISO ved sexolog/kreftsykepleier Heidi Rognlidalen, kreftkoordinator Hamar Marte-Lill Solstad, kreft-koordinator Ringsaker Heidi Nordsveen, rådgiver USHT/førsteamanuensis Høgskolen Hedmark Reidun Hov, PhD, Helsesøster, Psykiatrisk sykepleier, Høgskolen Hedmark ved Anne Kjersti Myhrene, lege/urolog Mats-Ola Kalgraff og Kreftforeningen ved May-Henny Næss.

Kurs
Det arrangeres gratis kurs som går over 4 dager i januar og februar på Terningen Arena, Elverum (alle dager 10-16.30):

11.01.19
21.01.19
22.01.19
08.02.19

Målgruppe er ansatte i alle kommuner i Hedmark som arbeider med lindrende, palliativ omsorg og behandling.  Forventningen er at kommunale helsearbeidere iverksetter tiltak innen seksuell helse blant mennesker i en palliativ fase. 

Informasjon om prosjektet og påmelding finner du her. Dette skrivet er også sendt ut til ledere innen Helse- og omsorg i Hedmark.

Noen temaer som vil bli belyst;

  • Hva er seksualitet?  Seksualitet er mer enn samleie!
  • Hvordan få til gode samtaler.
  • Utvikling av egen faglig trygghet.
  • Seneffekter av sykdom og behandling.
  • Medisinske forhold ved seksualitet.
  • Livskvalitet og seksualitet