Wenche FjeldProsjektet ønsker å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse uansett alder og livssituasjon. 

Målet er at kommunene i Hedmark vil ivareta formålene i Stortingsmedling 15 «Leve hele livet» og Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan «Snakk om det!». 

Det vil bli arrangert et kurs over 4 dager i januar og februar på Terningen Arena i Elverum  for ansatte i alle kommuner i Hedmark som arbeider med lindrende, palliativ omsorg og behandling.

Noen temaer som vil bli belyst;

  • Hva er seksualitet?  Seksualitet er mer enn samleie!
  • Hvordan få til gode samtaler.
  • Utvikling av egen faglig trygghet.
  • Seneffekter av sykdom og behandling.
  • Medisinske forhold ved seksualitet.
  • Livskvalitet og seksualitet.

Wenche er spesialist i sexologisk rådgivning NACS og med seg i arbeidsgruppen har hun bruker-representant Haakon Wiig, SMISO ved sexolog/kreftsykepleier Heidi Rognlidalen, kreftkoordinator Hamar Marte-Lill Solstad, kreft-koordinator Ringsaker Heidi Nordsveen, rådgiver USHT/førsteamanuensis Høgskolen Hedmark Reidun Hov, PhD, Helsesøster, Psykiatrisk sykepleier, Høgskolen Hedmark ved Anne Kjersti Myhrene, lege/urolog Mats-Ola Kalgraff og Kreftforeningen ved May-Henny Næss.