GODT SAMARBEID GIR FLERE BOLIGER: Prosjektleder Odd Egil Engh, salgssjef John Edward Nesset og distriktssjef Dag Vegard Lund og Reidar Aas, Hamar kommune slår fast at de har samarbeidet godt for å få til flere, nye og gode boliger i Hamar. FOTO: HAMAR KOMMUNEBlock Watnes distriktssjef Dag Vegard Lund forteller at de så smått har begynt å prosjektere eiendommen. De ser for seg litt ulik størrelsene på boligene, mellom 130 og 190 kvadrat. Med god og praktisk utnyttelse av så vel tomt som innvendig areal.  

Jernbanen grenser i dag opp mot tomta, men er ikke til hinder for utbyggingen, og ikke noe er båndlagt. Selve tomta er relativt flat med hovedsakelig gressvegetasjon.

Perfekt beliggenhet
- Tomta har en perfekt lokasjon. Det finnes knapt bedre med tanke familier, sier prosjektleder Odd Egil Engh.

Beliggenheten med nærhet til skoler, barnehager og flere idrettsanlegg, ses på som et stort pluss. Mjøsa og turområdene i Furuberget er heller ikke langt unna. Også flere matbutikker finnes i rimelig nærhet.

Klimavennlig satsing
Reidar Aas i Hamar kommune forteller at det var en forutsetning ved salg av tomta at utbygger skulle velge klimavennlige løsninger.

- Vi skal bygge godt isolerte hus i tre, bruke fjernvarme og sørge for at det er mulig å lade el-biler. Det vil også bli mye bruk av ledbelysning, sier Dag Vegard Lund.

I tillegg skal Block Watne sørge for stor sorteringsgrad av avfallet på selve byggeplassen.

I og med at det er korte avstander til det meste, og også godt utbygd med kollektivtilbud, vil kanskje også behovet for flere biler i hver familie gå ned.

Mye skjer i 2019
- Vi ser for oss en salgsstart i første kvartal 2019, og byggestart kan da skje om cirka ett år, sier salgssjef John Edward Nesset.

Både utbygger og kommunen understreker at de har hatt et godt samarbeid underveis i salgs- og planleggingsprosessen. Begge er også opptatt av målet; økt tilvekst av innbyggere og variasjon i boligtyper totalt sett i kommunen.

Block Watne jobber for øvrig med flere byggeprosjekter i eller omkring Hamar: Voll og Lund, Nedre Tømte i Bekkelaget og på Ingeberg. Gjennomsnittlig bygger de 35 boliger i året.

Kart over tomta i Furubergvegen