SENTRALE I PROSJKEKTET: Folkehelserådgiver Hilde Søberg og prosjekttannpleier Kristin Lund Forren fra Tannhelsetjenesten i Hedmark sammen med prosjektleder Berit Kalland i Hamar kommune.Helse- og omsorgsavdelingen i Hamar kommune har deltatt i et prosjekt sammen med Fylkestannlegen. I prosjektet har det vært en samhandling mellom kommunen og tannhelsetjenesten, som har stor overføringsverdi langt utover Hamars grenser.

Det er utarbeidet en egen rapport som er tilgjengelig her.

Rapport "Kommunal tannpleier" 

Her har man styrket og utvikle kompetanse, rutiner og kvalitetssikring innen den kommunale omsorgstjenesten som omhandler tann- og munnstell. Det har handlet om forebygging av tannproblemer og bevistthet omkring sammenhengen mellom munnhelse og den enkeltes velvære.

Funn i prosjektperioden: 

 • Brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester, beboere på institusjon og deres pårørende kjenner i liten grad til rettighetene rundt tannbehandling. Kun halvparten av brukerne kjenner til egne rettigheter. 
 • På landsbasis er det kun en av fire som har rettigheter, som faktisk ble undersøkt/behandlet av tannlege.
 • Mange eldre mister med andre ord kontakt med tannhelsetjenesten, og de tar helle ikke opp tannhelse eller tannproblemer med sine daglige pleiere.

Tannproblemer skyldes gjerne: 

 • Sykdommer – medisiner
 • Dårlig munnhygiene
 • Hyppig inntak av søtt og sur
 • Lite bruk av fluor
 • «Overplomberte» tenner
 • Tobakksforbruk

Først i Hamar
Hamar kommune har vært den første kommunen i Norge som har gjennomført et slikt prosjekt med kommunal tannpleier. Helsedirektoratet bevilget 650 000 kroner per år til prosjektet. 

Prosjektfakta:

 • Prosjektet ble gjennomført i hjemmebasert omsorg, sone 1 i distrikt sentrum
 • Oppstart var 19. august 2015
 • Prosjektleder har vært Berit Kalland 

Mål for prosjektet: har vært:

 • Brukere av hjemmebasert omsorg skal kunne beholde egne tenner og ha god tyggefunksjon livet ut
 • Prosjektet skulle gi økt kunnskap, og større ferdigheter i tann og munnhelse, ikke bare blant ansatte, men også hos brukere og pårørende
 • Tann og munnstell skal bli en selvfølgelig del av pleien

Prosjektleder Berit Kalland har vært tilknyttet Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.