Illustrasjonsfoto med norske sedlerVil du bidra til at flere stemmer ved valget? Har du en god idé om hvordan vi kan få enda flere velgere til urnene? Da kan du få støtte til din idé!

Hvem kan søke?
Det er organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret som kan søke om tilskudd. Det er et krav at tiltaket det søkes om tilskudd til er partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet.

Mål for tilskuddsordningen

  • Målet med tilskuddet er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen.
  • Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel konferanser og andre lignende arrangementer, kampanjer, internettsider, produksjon og distribusjon av trykksaker og så videre.
  • Tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon blir prioritert.

Om søknadsprosessen og tildeling
Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at det bevilges 5,2 millioner kroner til formålet. Valgdirektoratet tar forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen før tilskudd kan utbetales. Erfaringsmessig søkes det om mer tilskudd enn det er midler til. Det er derfor mulig at også søknader som innvilges får utmålt mindre tilskudd enn det søkes om.

Retningslinjer til tilskudsordningen og elekronisk søknadsskjema var ikke tilgjengelig ved publisering av denne artikeklen. Men er lovet så snart som mulig. Følg med på denne nettsiden til valgdirektoratet.

  • Søknadsfristen er 15. november 2018

Tilskuddsordningen forvaltes av Valgdirektoratet. Ved spørsmål om ordningen, kontakt Valgdirektoratet:
E-post: post@valg.no
Tlf: 33 41 29 40.