BLOMSTER: I anledning innflyttingen, vanket det blomster til Kjetil Johnstad Gimse, Maria Skalleberg, Shalala Badili og Fatima Hanbali. FOTO: HAMAR KOMMUNEI dag er fire leger tilknyttet senteret, men de ser for seg at det skal vokse i takt med befolkingen i Hamar og huse enda to leger til på sikt.

Moderne lokaler
Voll legesenter har fått tidsriktige lokaler med god ventilasjon og duse, fine farger. Det første pasientene vil legge merke til, er at de er godt skjermet når de henvender seg i skranken. Venteværelset er enkelt, men hyggelig. Det er også bygget et eget rom for gynekologiske undersøkelser, og den egne ambulanseinngangen sikrer enklere arbeidsforhold både ved ut- og inntransport.

Inngangen til legesenteret er til venstre for inngangen til Kiwi.De ansatte har også fått et godt pauserom med kjøkkenfasiliteter, garderobe med dusj og sikkerheten er godt ivaretatt.  

Godt fornøyde
Per i dag er det Kjetil Johnstad Gimse, Maria Skalleberg, Khalid Mahmood og Shalala Badili (med Fatima Hanbali som vikar) som har de fire legehjemlene. I tillegg til disse, har også tre helsesekretærer jobben sin her.

De er alle samstemte i at de har fått et flott sted å drive sin praksis. De framhever at felleskapet med flere leger på samme sed, gir en robusthet og et godt faglig miljø, som kommer pasientene til gode.

Bak døra på venterommet henvender man seg. Det private er ivaretatt.

For legene selv blir det enklere å sette opp sin egen turnus, og man kan få til en fornuftig livsfase-tilpasning av arbeidsdagen.

De samarbeider dessuten med Ankerskogen legesenter vedrørende ferieavvikling, noe som også gir bra legetilgjengelighet.
 

34 fastleger
I Hamar kommune er det nå til sammen 34 fastleger. Ni av legene har i skrivende stund noe ledighet på sine lister. For nye innbyggere er det et godt at det finnes valgmuligheter, og for Hamar kommune som er i vekst, og også har mange studenter som bor her en periode, er det viktig å ikke ha mangel på leger.

Enkelt og stilig venterom på Voll legesenterI forhold til fastlegeordningen, er den slik at man har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg til de ordinære byttene, er det mulig å bytte fastlege hvis man melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer lista si. Man kan velge fastlege i en annen kommune enn der man bor, hvis det er ønskelig. Oversikten over ledige leger, finnes for øvrig via nettsida helfo.no.