Gater der smøsmelteanlegget kommer ut av drift.Snøsmelteanlegget i fortauene rundt Enggata
(lilla streker på kartbildet) 
kommer ikke til å være i drift vintersesongen 2018/2019 og vintersesongen 2019/2020.

Grunnen er at snøsmeltesentralen som sto i Enggata 34 er revet på grunn av at det skal opp et nytt bygg på tomta. Så snart bygget er oppe, vil det bli bygget en ny snøsmeltesentral på samme sted.

Brøyting og strøing
Hamar kommune er i dialog med Schølberg og Tombre AS om manuell brøyting og strøing av fortauene i Enggata. Schølberg og Tombre har allerede ansvar for brøyting/strøing av fortau for sentrumsforeningen.

Snøsmelteanlegget har blitt driftet av Hamar kommune og kostnaden har blitt fordelt på gårdeierne langs Enggata. Det samme vil bli gjort når det nå blir brøytet og strødd.


Enggata går på baksiden av Hamar rådhus - her blir det ikke snøsmelteanlegg igjen før høsten 2020.

Enggata går på baksiden av Hamar rådhus - og her blir det først snøsmelteanlegg igjen høsten 2020.