Reguleringsplan for Ormseter  - vedtatt plan 

Planen ble vedtatt av kommunestyret den 26. september 2018, sak 91/18 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Reguleringsplan for Aluvegen 93  - vedtatt plan

Planen ble vedtatt av kommunestyret den 26. september 2018, sak 92/18 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Reguleringsplan for Holsetgata 66  - vedtatt plan

Planen ble vedtatt av kommunestyret den 26. september 2018, sak 93/18 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksdokumentene kan ses på www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner.  Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtakene må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 9. november 2018.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Vil dere ha en isbane?

Velforeninger oppfordres nå til å komme med sine ønsker for sitt område.

Sjøl om kuldegradene fortsatt er noen netter unna, har kommunen satt isbaner på dagsorden. Forrige sesong var det over 20 isbaner rundt om i Hamar.

Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar og Hamar kommune skal snart ha sitt årlige isbanemøte, og de trenger innspill på hvor isbanene skal være i år. Frist for velforeninger til å melde fra om isønske, er satt til 9. november.

Budsjettet for islegging og dermed hvor mange baner vi kan islegge i 2018-2019 er ikke klart før i desember. Hamar kommune oppfordrer derfor alle velene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. På samarbeidsmøtet vil alle søknader fra byens velforeninger bli vurdert og det skal avgjøres hvilke baner som sprøytes i sesongen 2018-2019.

MÅL: Hamar er og skal være en skøyteby – til glede for barn og voksne!

Søknad sendes på mail til postmottak@hamar.kommune.no og merkes med «Søknad isbane 2019»

Spørsmål kan rettes til forvalter park og idrett: Annebeth Bakker

 

HPV-vaksine til utvalgte grupper

Rusavhengige, sexarbeidere og menn som har sex med menn (født 1991 eller senere) kan ta kontakt med Smittevernkontoret i kommunen for å bestille gratis HPV-vaksine. Vaksinen består av tre doser og må påbegynnes nå i høst. Først til mølla. Timebestilling på 62 56 31 38 tirsdag og torsdag klokka 09.00 – 10:00 – eller via elektronisk timebestilling på kommunens nettsider .