Kommunal planstrategi 2020-2023

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode. Hovedhensikten med planstrategien er å gjøre en samlet vurdering av hvilke planer og utredninger som skal utarbeides i fireårsperioden. I planstrategien skal kommunens muligheter og utfordringer vurderes, slik at kommunens reelle behov skal styre planleggingen.

Kommunestyret vedtok 25.03.2020 kommunal planstrategi for 2020- 2023.

Planstrategien finner du her.

 

Viktige grunnlagsdokumenter:

Kunnskapsgrunnlag om som beskriver status, utviklingstrekk og viktige utfordringer for kommunen finner du her.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 finner du her.

 

Martodden

Foto: Jonas Hasselgren