Foto: Jens HaugenMålingen ser på økonomi, folketall og sysselsetting basert på 22 ulike indikatorer for de neste fire årene, og Hamar scorer godt på alle de tre feltene.

Sunn vekst
Av befolkningstall og vekst i arbeidsplasser vet vi fra før at Hamar er i god utvikling. Det som er ekstra positivt med tallene i Framtidsbarometeret, er at Hamar basert på disse indikatorene ser ut til å få en svært sunn og stimulerende vekst i årene framover.

Folketallet vil øke, og vi vil få en større andel personer i yrkesaktiv alder. Antallet arbeidsplasser øker, som igjen øker skatteinngangen til kommunen. Hamar har en sunn kommuneøkonomi med gode driftsresultater og et greit kostnadsnivå på de sentrale tjenesteområdene som skole og eldreomsorg.

Dette er positive tall for Hamar og viser at vi har et svært godt grunnlag for den videre utviklingen av kommunen.

Det er Kommunal Rapport som har gjort målingen, som publiseres i det såkalte Framtidsbarometeret.

 

Illustrasjonsfoto: Jens Haugen