Registrering av elever (født 2013) til skolestart 2019

Registreringen foregår på den måten at foresatte til barn født i 2013 må fylle ut et elektronisk skjema. Skjemaet finnes på www.hamar.kommune.no/skole. Skjemaet må fylles ut innen 1. desember 2018. Skjemaet gir mulighet for eventuell søknad om å gå på annen skole enn den man tilhører.

Innen medio januar vil de foresatte få bekreftelse på skoletilhørighet. Den enkelte skole vil senere gi informasjon om foreldremøter og besøksdager for elevene.

Foresatte til barn i aktuell alder som skal begynne i private skoler, må sende egen melding om dette til nærskolen.

 

Tilskudd til ungdomsformål

Hamar Ungdomsråd har vedtatt å dele ut midler til gode ungdomsformål i Hamar som har fokus på: Sosiale møteplasser, alternative idrettsaktiviteter, arrangement/festivaler eller nyskaping. Søknad med beskrivelse av formålet, budsjett og informasjon om hvem som er søker sendes til ungdomsraadet@hamar.kommune.no innen 15.11.18. Søkere må ha et organisasjonsnummer og en foreningskonto. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.

 

Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og frivillighet

Invitasjon til åpen temakveld der man stiller spørsmålet: Hvordan kan kommunen bidra til å gi sine innbyggere de beste muligheter til å leve et mest mulig selvstendig liv? Arrangeres i kommunestyresalen i Hamar 15. november fra klokka 18.00 - 21.00. Det blir enkel servering.

Innbyggere fra andre kommuner er også velkomne.