BYVÅPEN: Inspirert av Hamar kommunes byvåpen – orrfuglen i ny drakt malt av spanske Sabek.  maleriet står på Bane NOR's bygg i Stangevegen.

Flere vegger er også med i langtidsplanene for byutvikling i Hamar.

Mange av innbyggerne i Hamar ble nok lit overrasket da de oppdaget disse «wow-prosjektene», og det var også meningen. Gjennom bildene ville man skape begeistring og legge grunnlag for en debatt om nettopp gatekunst i en by som Hamar. 

Levende by
I planene til kommunen står det at Hamar kommune skal være et attraktivt sted å bo; en levende kulturkommune med et variert kunst- og kulturtilbud, med moderne urbane kvaliteter og inkluderende møteplasser. Gatekunst kan være et viktig element for å oppnå disse intensjonene som er lagt.  
 
Hamar har blitt kjent som en by der det skjer spennende ting. Og når det skjer ting i byen, trives folk bedre, og det er lettere å møte nye mennesker. Gatekunst kan styrke byens identitet og tilføre variasjon og gjøre byen levende. Kunst med røtter i byens historie og tradisjon, med nye uttrykk, kan også skape stolthet, og byen kan tiltrekke seg kreative folk. I det hele tatt, det skapes liv og røre som igjen har stor betydning for trivsel og opplevelse av livskvalitet.

Hamar politikere har da også applaudert satsingen på gatekunst og det har i år blitt avsatt 250.000,- kroner byutvikling med gatekunst i 2018. Gatekunstprosjektet inngår i Hamar kommunes sentrumssatsing og er et samarbeid mellom kulturavdelingen, arealplan og byutvikling.

Kunstverkene
"Escudo" er tittelen på maleriet i Stangevegen. Bildet på veggen i Singergården er uten tittel. Begge veggene som den spanske kunstneren Sabek har malt, er privat eid, men det er Hamar kommune som har gitt ham oppdraget. Oppdraget gikk ut på å tolke Hamars kommunevåpen i en ny tid. Orrfuglen ble dermed levendegjort i en moderne drakt, og kunsten dekket til gammel tagging.

Sabek er en ung spansk selvlært veggmaler som lever av å male gatekunst på invitasjon fra byer verden over. Sabek har malt i Norge én gang tidligere, i 2015, da han deltok på UpNorth festival og malte i Sulitjelma i Nordland. Av motiver maler han som oftest dyr, som oftest i svart. Prosjektene i Hamar er gjennomført samarbeid med foreningen Urban Samtidskunst ved leder Viktor Rakov Gjengaar.

Kunstneren som skal utfolde seg på bygningen i Strandgata 71, er illustratør Ingunn Dypendal. Temaet er kort og godt Hamar by, så her er det bare å glede seg til dette står ferdig om noen uker. 

Gode erfaringer
Rådmannen vurderer gatekunst som viktig del av den helhetlige satsingen på byutvikling, og mener erfaringene er gode så langt. Han har sagt at han ikke vil regulere gatekunst mer enn høyst nødvendig.  

– Vår visjon er å være Innlandets urbane hjerte, og da må tiltakene skape moderne og urbane kvaliteter og inkluderende møteplasser. Gatekunst kan være et viktig element for å oppnå de målene vi har satt oss, sier byutvikler Guro Vestvik. Hun avslører at flere vegger kan få kunst allerede neste år. 

Les mer om kunsneren Sabek her.