Lekestativ i Hamar park - illustrasjonsfotoOm ansvar for lekeplassene
I avtalen som er inngått med kommunen rundt lekeplassene, er velene ansvarlig for lekene på plassen, mens kommunen klipper gress og tar det som er mest nødvendig av hogst, for eksempel når trær har blåst ned. Kommune tømmer også søppel på et antall plasser som har en søppeldunk.

Hamar kommune har i tillegg inngått en avtale med Hedmark Sparebank vedr. forsikring.

Det er derfor velforeningen som nå er ansvarlig for å få utført de tiltakene som er satt opp, evt. å fjerne apparater der det er foreslått.

Mindre penger å bruke i tida framover
I forslaget til budsjett 2019 for Hamar kommune, område Park og Idrett, er det foreslått et kutt på 555.000 kroner. (Budsjettet vedtas i midten av desember). Det også foreslått innsparinger på budsjettet for Kultur. Her er nærmiljøtilskuddene (tilskuddsordning) på kr 150 000 foreslått tatt ut i 2019.

Når det gjelder anlegging av isbaner, må det også spares. Hvordan det konkret skal løses, er ikke helt bestemt enda, men vi satser på at det blir 4 hovedbaner og at 1/3 av de andre banene som vi har hatt, får is. Valg av hvilke baner som skal islegges, blir tatt i et isbanemøte før jul der idrettskonsulent, forvalter for Park og Idrett, driftsleder Park og Idrett og leder av velforeningenes samarbeidsutvalg er med.

Likevel Hamar kommune håper å kunne bidra til aktive velforeninger med de midlene vi har, og håper på et godt samarbeid også i fortsettelsen, heter det i en e-post som nå sendes ut til alle velforeningene.