Kommunen utlyser arkitektkonkurranse for AnkerhagenProsjektet er en sjelden mulighet for Hamar. - Det er ikke ofte man har en byggeklar tomt av denne størrelse, så nær sentrum, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. Vi gleder oss veldig til å se hva fagmiliøene kommer med av spennende løsninger.
 
Mangfold og miljø
Prosjektleder Reidar Aas stemmer i at dette er en viktig fase i utviklingen. - Bidragsyterne står veldig fritt til å utforme forslagene sine. Kriteriene vi har satt, er at området skal ha boliger for mennesker i ulike livsfaser. Her skal vi ha både moderne omsorgsboliger og muligheter for unge i etableringsfasen. Fellesløsninger og gode uterom er også en viktig premiss, understreker Aas.
 
I konkurransen settes som kriterium at området skal ha minimum 200 boenheter.
 
Redusert omfang 
I en tidlig mulighetsstudie var det lagt inn 300-400 boenheter, som var utgangspunktet da området ble vedtatt utbygget. Mulighetsstudien viste at over 300 boenheter ble mye for dette området, og dette var også tilbakemeldingen fra mange naboer da skissene var presentert. Derfor har kommunen nå redusert omfanget.

En urban bydel 
I idékonkurransen legges det opp til at Ankerhagen skal ha et urbant preg med attraktive møteplasser. Det kreves at løsningene tar hensyn til omgivelsene og gir blandet bebyggelse med høy utnyttelse. 

Trafikk og transport
Hamar kommune har vedtatt et klimabudsjett som skal bidra til å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030. 

- Vi har sagt at Ankerhagen skal fremme en bærekraftig livsstil, forteller rådmannen. - Vi ønsker også at Ankerhagen blir et nullutslippsområde. Derfor vektlegger vi innovative, klimanøytrale og miljøsmarte løsninger. Gange og sykkelbruk skal øke, og bilbruken skal reduseres.

Innleveringsfrist for konkurransen er 18. januar 2019, og resultatet offentliggjøres i mars.

Alle dokumentene i konkurransen ligger her.