Anne-Marthe Lund Engnes og Henrik Tidemann som klokkeklovnene Pernill og Bobo på Klukstuen.Anne-Marthe Lund Engnes og Henrik Tidemann er begge skuespillere som har spesialisert seg på å klovne. Sammen med 18 andre er de med i en gruppe klovner som har utdannet seg i det å jobbe med demente - Klokkeklovnene. 

Improvisasjon som fungerer
Klokkeklovnene fokuserer på pasienter/beboere som er rammet av demens, og på sitt klovnete vis finner de på aktiviteter som oppleves som gode, positive opplevelser. De jobber ut fra improvisasjon som metode, og hva de gjør, påvirkes av dem de møter. 

Klokkeklovnene kommer inn som den naturligste ting av verden.De vet at når ord og tale ikke lenger fungerer som før, kan det være godt å møte noen som kommuniserer på andre måter, slik som en klovn, som gjør og sier rare ting, synger, nynner eller spiller på et instrument.

Les mer om Klokkeklovnene her.

Ikke sirkus
Det er lite som minner om sirkus når klokkeklovnene gjør din entre. De er forsiktige i tilnærmingen og møter beboerne der de er; på fellesrom, eller inne på eget rom. Ingen TV skal stå på, men de ansatte er til stede som på en helt vanlig dag. Med klovnene i rommet skjer det noe, en liten lyd kan bli til en sang, og kanskje noen vil danse?

Å danse med en klovn, kan bli den naturligste ting av verden.Klovene kan sitte, ligge eller stå, ikke noe er feil eller rett. Men enkel kommunikasjon blir de en naturlig del av rommet, og på sitt vis oppstår nærhet og god kontakt med de som er til stede. Frykt, uro og forvirring hos den demente blir forandret til lettelse, glede og trygghet. Sammen skapes gode øyeblikk og en flott opplevelse i hverdagen.

Eneste i Hamar
Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010, har mange sykehjem og demente rundt i Norge hatt gleden av Klokkeklovnenes besøk. I Hamar er det kun Klukstuen som har hatt de på besøk.

I starten fokuserte Klokkeklovnene bare på de demente, men det oppstod raskt et behov for å lage egne kurs og samlinger for helsepersonell og pårørende også.

I Hamar er oppstartkurs gjennomført for de ansatte ved Klustuen, slik at forståelsen av de metodene Klokkeklovnene bruker i sitt arbeid, økes. Når Klokkeklovnene kommer på besøk, er det også en samtale med hver av avdelingslederne på forhånd, og de går en liten runde i lokalene, slik at klovnene vet litt om det de møter på forhånd.

Besøket på Klukstuen var rørende å observere. Ingen tvil om at her oppsto gode øyeblikk og en magisk kontakt.  

(Beboerne er med vilje ikke i fokus på bildene)