Det er mye engasjement blant innbyggerne i Hamar, og Byprat er en ny arena for å komme med innspill rundt tema som berører innbyggerne. Formålet er å ha en uformell samtale hvor folk kan lufte meningene sine, stille spørsmålene de lurer på, og få anledning til å påvirke utviklingen av Hamar fremover.Mange har kommet med innspill på post-it-vinduet

Nettopp innbyggermedvirkning er sentralt for arbeidet som gjøres på Bylab. Mange har kanskje lest, og bidratt, til «post-it-vinduet». I løpet av de to første månedene ble det samlet inn 500 innspill på vinduet i Torggata 63. Disse blir systematisert og benyttet i utviklingsarbeidet. Byprat utfyller tiltaket ved at innbyggeren kan diskutere innspillene sine direkte med de mest sentrale personene i utviklingen av Hamar.

- Det er viktig for oss å komme i kontakt med innbyggeren og det gleder oss at så mange engasjerer seg i utviklingen av Hamar. Vi jobber aktivt med nye prosjekter, og tar med alle innspill inn i det kontinuerlige arbeidet, sier byutvikler Guro Vestvik.

Program
I første omgang avholdes Byprat hver tirsdag frem til jul, mellom 11:00 og 12:00, i Bylab Hamar. Nedenfor får du en oversikt over hvem du kan møte disse dagene.

06. november: Ordfører Einar Busterud
13.november: Varaordfører Knut Fangberget
20.november: Teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen
27.november: Næringssjef Svein Frydenlund
4.desember: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud
11.desember: Byutvikler Guro Vestvik
18.desember: Smartby-sjef Ellen Snartum