Hans Christian Johnson - Hamar naturskoleSykkelferdighetene til elevene i Hamarskolen har dermed skutt fart. Naturskolens Hans Christian Johnson forteller om opplegget som gjennomføres for elever i Hamar nå:  

4. trinn
Elevene gjennomfører sykkelprøven i skolegården i tillegg til teoriprøven for sykkel (utarbeidet av Trygg trafikk). Hamar Naturskole gjennomfører selve ferdighetsprøven og godkjenner den enkelte elev.

5. trinn
Sykkeldag i Imerslundmarka og Ankerskogen i forbindelse med den Europeiske mobilitetsuka i september. Eleven tester sine sykkelferdigheter – en repetisjon av den mobile sykkelløypa til Naturskolen. I tillegg kjøres en sykkelorienteringsløype hvor oppgaven er å orientere seg ved hjelp av kart og transportere seg fra post til post ved hjelp av sykkelen.

6. trinn
Sykkelmekkegruppe etableres på hver skole. 5-6 elever på hver skole blir i april kurset i sykkelmekking. Denne gruppen kan så skolen bruke for å kontrollere sikkerheten på syklene når en klasse skal på sykkeltur. Sykkelmekkegruppene får også tildelt en sykkelmekkekasse med diverse utstyr for vedlikehold.

7. trinn
Naturskolen sykler sammen med klassene Åkersvika rundt. Fokus på sikker sykling i trafikken og kulturminner i området. 

 

 

Alt i alt et flott opplegg som sikrer gode syklister i Sykkelbyen Hamar!!

Illustrasjon fra Sykkelløypa til Naturskolen