Pål Einar Dietrichs er Hamars nye Utviklings- og strategisjefDietrichs starter i Hamar kommune i februar. - Jeg er veldig glad for at Pål Einar Dietrichs har takket ja til stilingen. Han har lang erfaring fra store utviklingsoppgaver og prosjekter, blant annet som direktør for Høgskolen i Innlandet og som programdirektør i Forsvarets Overkommando. Han bringer mye verdifull kompetanse inn i organisasjonen, og vil være med å løfte Hamar kommune som regionsenter for Innlandet, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Dietrichs har vært en sentral bidragsyter i mange store utviklingsprosjekter i regionen som fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, etableringen av EON Reality Norge AS, Bioteknologiens Hus på Hamar, Terningen Arena i Elverum og en rekke interne organisasjonsutviklingsprosjekter. Han er utdannet siviløkonom, har en MBA fra BI og også utdanning fra Hærens Krigsskole.

Pål Einar Dietrichs vil sitte i rådmannens ledergruppe og ha en nøkkelrolle i kommunens utviklingsarbeid, både eksternt og internt i organisasjonen. -Med Dietrichs har vi fått på plass en leder som er dyktig på å se det store bildet og har gode strategiske evner, sier Gudbjørgsrud.

- Hamar er en kommune med store ambisjoner og en tydelig visjon om å være Innlandets urbane hjerte. Jeg ser veldig fram til å være med på å bidra til å bygge morgendagens Hamar-samfunn sammen med ansatte i kommunen, politikerne og eksterne samarbeidspartnere innenfor næringsliv og forskning, sier Dietrichs.