- For meg er det viktig å ha en dialog med innbyggeren der jeg både kan besvare spørsmål og komme med innspill. Jeg syns dette var såpass bra at vi setter opp en ny dato, da litt senere på dagen, slik at flere har mulighet til å komme, sier ordføreren.

«Byprat» er altså et tilbud til innbyggerne om å komme å snakke om det som skjer i Hamar litt uformelt. Det er satt opp ulike kommunalt, sentralt ansatte til å styre praten, og det faste tidspunktet er hver tirsdag mellom klokka 11 og 12 – fram til jul i første omgang. 

  • 06. november: Ordfører Einar Busterud
  • 13.november: Varaordfører Knut Fangberget
  • 20.november (11:00-12:00): Teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen
  • 20.november (18:00-19:00): Ordfører Einar Busterud
  • 27.november: Næringssjef Svein Frydenlund
  • 4.desember: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud
  • 11.desember: Byutvikler Guro Vestvik
  • 18.desember: Smartby-sjef Ellen Snartum

I praten med ordfører Einar Busterud ble det stilt spørsmål rundt dagsaktuelle temaer som tomme lokaler, parkering og gårdeiersamarbeidet. Men i de neste møtene, er det fritt fram for hva det skulle være av andre byutviklingsspørsmål.

Velkommen innom!

Mye engasjement og gode spørsmål på Byprat

Les mer om Byprat og andre arrangementer i Bylab Hamar på deres facebookprofil og nettsider