Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2019 og Handlings- og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Forslaget skal behandles av formannskapet 5. desember, og sluttbehandles i kommunestyret 19. desember.  


EL-BILSATSING: Hamar kommune legger opp til innkjøp og mer bruk av el-biler, opplyser rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. FOTO: HAMAR KOMMUNEMye å være stolte av 
Rådmannen innleder med å vise til at det er mye å være stolt av i Hamar. For 2018 oppsummerer han raskt: Det kommunale tjenestetilbudet får god skår, vi har tidenes beste plassering med nummer 12 i Kommunebarometeret, nummer 24 i NHOs måling av næringsattraktivitet og vi er nummer 4 på kulturindeksen.  
 
- Det er mange byggeklosser som skal på plass for å oppnå gode resultater, understreker rådmannen, og legger til at langsiktig tenkning og god økonomisk styring gjennom hele den fireårige handlings- og økonomiplanen er helt avgjørende. Derfor representerer budsjettforslaget som legges fram, en stø kurs for Hamar. 
 
Effektivisering
Rådmannen innrømmer at statsbudsjettet ikke har gjort arbeidet enkelt denne gangen. Reduksjoner i statlig finansiering av ressurskrevende tjenester og manglende finansiering av ny bemanningsnorm i barnehagen, gjør at Hamar kommune må effektivisere eller kutte mer enn 40 millioner kroner. 
 
- Med et slikt utgangspunkt er det begrenset hvor mange nye tiltak vi får til, medgir han, men understreker at han likevel har klart å finne plass til noen satsinger. Disse skal bygge opp under Hamars visjon, Innlandets urbane hjerte, og målene i den nye kommuneplanen: en bærekraftig, trygg og inkluderende kunnskapsby som satser på barn og ungdom.  

Rom for investeringer 
Blant satsingene er renovering av Lunden skole, nye omsorgsboliger og flere elbiler og smart-by-tiltak. 

- Vi satser også på sosiallærere og helsesøstre i skolen og vi har lagt opp til et omfattende investeringsprogram i fireårsperioden. Vi bruker mer enn 1 mrd. kr på opprusting av skoler, idrettsanlegg, bygninger, veier og annen infrastruktur. Det er ambisiøst og viser at kommunen har store ambisjoner for videre utvikling, framhever rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. 

Flere detaljer fra den framlagte Handlings- og økonomiplanen kan leses på kommunens nettside.